Welkom

Welkom op de site van Platform logopedie Best.

 kinderen communicatie

Platform Logopedie Best is opgericht in 2015 met als doel een betere logopedische zorgverlening door samenwerking tussen verschillende logopedische praktijken in Best.

Hoewel deze praktijken zelfstandig opereren, bestaat er onderling overleg, maken zij soms gebruik van elkaars expertise en geven zij vanuit het Platform informatie aan bijvoorbeeld scholen en huisartsen.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Platform of een van de deelnemende praktijken.